Újra meg újra, valami más, mégis mindig ugyanaz...

"És az angyal ezt mondta nekem: Nézd, ezek hitetlenségbe süllyednek." 1 Nefi 12:22

Néhány dolog, amit nem tudtál a Sátánizmusról

el_aquelarre.jpg

Sátánizmus - ami sötétségről, kegyetlenségről, ezotériáról, rituális áldozatról, vérgőzös orgiákról, és általában véve, nem kívánatos, antiszociális viselkedésről fest bennünk képet. De mégis, miről szól ez a vallás valójában? Hogyan határozzuk meg a Sátánizmust? Ténylegesen miben hisznek a Sátánisták? Ugyanaz a Sátánizmus, mint az ördögimádás? Az a kölyök Behemoth pólóban, mikor hazamegy, disznót fog ölni, aminek megissza a vérét? Ezen kérdések közül a legtöbbre, és még sok másik "miaszar?!" szagú tényre - többek közt a Katolikus Egyház részvételéről a Sátánizmus megalkotásáról - ad választ ez az agybizsergető poszt, mely a Sátánizmus több oldalát is megvizsgálja.

A Sátánizmus nem támogatja az erőszakot


Satanism Doesn't Advocate Viol... is listed (or ranked) 1 on the list Things You Never Knew About Satanism

A közhiedelemmel ellentétben, a Sátánizmus nem támogatja az erőszakot. Ami azt illeti, a Sátánizmus arra tanít minden embert, hogy önmagukra koncentráljanak, és hagyják, hogy mások úgy legyenek, ahogy szeretnének lenni. Egyetlen kivétel ez alól a szabály alól akad azonban - a bosszú. A Sátáni Bibliából vett idézet szerint

"Ha szabadon jársz, senkit se zavarjál. Ha valaki téged zavar, kérd meg rá, hogy fejezze be. Ha nem fejezi be, pusztítsd el."  

Forrás: DPJS

 

A Sátánizmus a vallásszabadságot, és az állam és a vallás különállóságát támogatja

 

Satanism Advocates Freedom of ... is listed (or ranked) 2 on the list Things You Never Knew About Satanism

Mikor Oklahoma Állam (USA) a Tízparancsolatról emelt szobrot szövetségi bírósága előtt, a Sátánisták készítettek egy hatalmas szobrot a Sátánista Baphomet alakról, amint azt gyerekek veszik körbe - a szobrot a Tízparancsolat szobra mellé szánták. Bár a műalkotást Oklahoma elutasította, a Tízparancsolat szobrát is eltávolították a vita eredményeképpen.  

Forrás: Jezebel

 

A Sátánisták Lucifert, mint szimbolikus felszabadító látják

 

Satanists See Lucifer as a Sym... is listed (or ranked) 3 on the list Things You Never Knew About Satanism

A Sátánisták Lucifert, a történelmi Sátánt, mint hős látják, aki elutasította Istent, hogy az irányítása alól felszabadulva élhessen. Lucifer egy metafora mindenki számára, aki azt az utat választja, amelyen nem asszimilálódik, vagy igázódik le valamely rendszer által, mint a kapitalizmus, a demokrácia, vagy szélsőséges esetben például a fasizmus.

 

Lucifer szorosan kapcsolódik Prométeuszhoz

 

Lucifer Is Closely Connected t... is listed (or ranked) 4 on the list Things You Never Knew About Satanism

Prométeusz, a görög mitológia egy alakja, ellopta a tüzet az istenektől, és az embernek adta azt. Súlyos büntetésben részesült tettéért, mely gyakorlatilag metafora arra, hogy valami olyan tudást adott az emberiségnek, mely által istenek nélkül élhettek - most már "láttak a sötétben". Lucifer Istentagadása a Keresztény tradícióban hasonló tagadásként, és felemelésként kezeltetik.

Forrás: European Academi Research

 

A Katolikus Egyház "találta fel" a Sátánizmust

 

The Catholic Church Invented S... is listed (or ranked) 5 on the list Things You Never Knew About Satanism

A 15. században a Katolikus Egyház azzal a meglepő ténnyel állt elő az európai embereknek, hogy kereszténység szerte vannak olyan illegális csoportok, melyek Sátánt imádják, és az Egyház, sőt mi több, a társadalom aláásásán munkálkodnak. Valójában ilyen Sátánisták azonban sosem léteztek. Ennek ellenére, egy két pap által a Sátánistákról írott könyv és útmutató alapján, az Egyház embereket kezdett máglyákra vetni, mondván hogy boszorkányok és ördögimádók. A Malleus Maleficarum című könyv szerint, a Sátánisták túlnyomó részt nők voltak, akik a tehenek tejtermelését képesek voltak megállítani, seprűnyélen repültek erdei orgiákra, és csecsemőket ettek.  

Forrás: Religious Tolerance

 

A Luciferánusok bálványozzák ugyan Lucifert, de nem Sátánisák

 

Luciferians Idolize Lucifer bu... is listed (or ranked) 6 on the list Things You Never Knew About Satanism

Bár a Sátánisták Lucifert mint az ideális személyt látják, de nem mindenki Sátánista, aki ezen a nézőponton van. Ez kicsit zavarba ejtően hangzik, és az is. Létezik egy filozófiai ág, Luciferiánizmus néven, amely a létezés elfogadott módjainak elutasításában látja a személy megvilágosodásának kulcsát. Akik e szerint a filozófia szerint élnek, Lucifert és Sátánt nem egy és ugyanannak látják.

Forrás: Gnostic Warrior

 

Két fő típusa van a Sátánizmusnak

There Are Two Major Types of S... is listed (or ranked) 7 on the list Things You Never Knew About Satanism

A Sátánizmus valamelyest hasonlít a Buddhizmusra - míg egyes Buddhisták úgy hiszik Buddha egy isten, mások nagy ötletekkel teli emberként tekintenek rá. Ez a látásmód a Sátánizmusra is igaz. A teista Sátánisták mint felsőbb lény tekintenek Sátánra, és imádják. Az ateista Sátánisták a Sátánizmust a gondolat egy filozofikus iskolájának tekintik, és ezen filozófia morális és etikai tanításai szerint élnek.

Forrás: About

 

A legtöbb Sátánista zenekar valójában messze nem Sátánista

 

Most Satanic Bands Aren't  is listed (or ranked) 8 on the list Things You Never Knew About Satanism

Általában a Sátánizmus és a heavy metal között párhuzamot húznak az emberek, de ezen bandák még kicsit sem Sátánisták. Tom Ayara, a Slayer énekese, akinek kezei közül olyan című albumok kerültek ki, mint a God Hates Us All (Isten mindannyiunkat gyűlöl), Christ Illusion (Krisztus-illúzió), és South of Heaven (A Mennyországtól délre), valójában Keresztény, aki a Sátáni képeket zenekarának sötét, agresszív képet adjon. A Black Sabbath Ozzy Osborne-ja, aki magát mint a sötétség hercege írja le, és dalszövegei az okkultizmust, a Sátánizmust, és Aleister Crowley munkásságát dolgozzák fel, az Angol Egyház tagja.

 

Sátán feminista volt

 

Satan Was a Feminist is listed (or ranked) 9 on the list Things You Never Knew About Satanism

Sátánt, néhány ember mint az első feminista, és a nők felszabadítója látja, köztük a Stockholmi Egyetem professzora, Per Faxneld is. Elvégre Sátán volt Éva felbujtója a tudás almájának leszakajtására, ami által kiszabadult Isten rabszolgaságából. A történelem során Sátán gyakran volt olyan nőkkel asszociálva, akik a patriarchátus, az elnyomás, és a tradicionális nemi szerepek ellen küzdöttek, miközben az egyenlőségért, a szexuális szabadságért, és az autonómiáért harcoltak.

 

Köszöni a Sátánizmus, életben van, és jól is érzi magát Amerikában

 

Satanism Is Alive and Well in  is listed (or ranked) 10 on the list Things You Never Knew About Satanism

2003-ban Mike Grace, egy teljesen normális, dolgozó, Michigani fickó megalapította a Sátánizmus Reformált Egyházát, azzal a céllal, hogy a szociálisan érzékeny Sátánistákat közösségbe kovácsolja. Boldog házasságban, három gyerekkel, Mike azt mondja a Sátánizmusról hogy

Önmagunk iránti felelősség, és nem csak simán hedonizmus. Jól kell hogy érezd magadat, de sosem mások kárára.

Forrás: Metro Times

 

Sátán egy ördög, nem Az Ördög

 

Satan Is a Devil, Not the Devi is listed (or ranked) 11 on the list Things You Never Knew About Satanism

Szinte minden vallásnak megvannak a maga ördögei. Még a Hinduizmusnak is, és a Judeo-Keresztény vallások előtti idők vallásainak, a monoteizmusnak és a pogányságnak is. A vörös bőrű, tüskefarkú, és szarvas ördög csak egyike a rengeteg figurának melyet a szervezett vallások találtak fel, hogy a rendszer filozófiájának antitéziseként lobogtassák - a szükséges ellensúlyként. Sátán is ezen alakok egyike, a Judeo-Keresztény vonalból. A Sátán szó héber eredetű, jelentése "ellenfél" vagy "ellenlábas".

Forrás: Human Religions

 

Az Okkultizmus és a Sátánizmus két különböző dolog

 

Occultism and Satanism Are Not is listed (or ranked) 12 on the list Things You Never Knew About Satanism

Többnyire a média és a tömegek képzelete a Sátánizmust és az Okkultizmust egy kalap alá veszi. Valójában azonban a Sátánizmus csak egyike azoknak a számtalan dolgoknak, melyeket az okkultizmus zászlaja alatt találunk. Az "Okkultizmus" egy nagyon sok mindent magába tömörítő jelenség: a miszticizmustól és Aleister Crowleytól, és vallásától, a Thelemától, az asztrológián, alkímián keresztül, az ősi hitekig, mint a druidák világa. A definíció szerint azonban az okkultizmus nem több, mint a természetfeletti tanulmányuzása - alapvetően minden, ami nem tartozik a tudomány körébe.

 

A Sátánizmus legalább annyira inspiráló, mint ijesztő

 

Satanism Inspires as Much as I is listed (or ranked) 13 on the list Things You Never Knew About Satanism

A Behemoth nevű extrém-metál banda a zenéjében mélyen ássa magát Sátán filozófiájába. A frontember Nergal szerint

Számomra Sátánban található minden, ami fontos nekem. Roppant mód kedveltem mindig is a szabadságot és autonómiát, a szabad gondolkodást, és az intelligenciát. Sátán mindig is erős szimbóluma volt ezeknek az értékeknek, így könnyű vele azonosuljak.

Sötét, keresztényellenes látványviláguk ellenére ők lettek letartóztatva, megbírságolva, és kitiltva Oroszorszából, és Nergalnak hazájában, Lengyelországban bíróság elé kellett állnia istenkáromlásért, amiért a színpadon összetépett egy Bibliát.

 

Azoknak a norvég templomégetéseknek semmi köze nem volt Sátánhoz

 

Those Church Burnings in Norwa is listed (or ranked) 14 on the list Things You Never Knew About Satanism

Inkább a Kereszténységhez volt közük. Az 1990-es évek black metal színtere sok mindenről szólt, közte arról a vágyról is, hogy ismét magukhoz öleljék az északi népek az ősi hitvilágukat, és elutasítsanak olyan imperiális ideákat, mint a Kereszténység. A templomok égetése egy módja volt a kiábrándult fiatalságnak arra, hogy erőszakosan elutasítsa a kultúrájukra telepedő vallást. Általánosságban, a black metal zenekarok inkább érdekeltek az északi pogányságban, mint a Sátánizmusban, és az általuk használt Sátánista képvilág inkább szól a Kereszténység elutasításaként.


Forrás: Until the Light Takes Us

 

A pentagramma eredetileg nem Sátánista szimbólum

 

The Pentagram Isn't Origin is listed (or ranked) 15 on the list Things You Never Knew About Satanism

Az ötágú csillagot, a pentagrammát, a Sátánista Egyház használja mint szimbólumát. Szóval elég ironikus, hogy eredetileg a Judaizmusban és a Kereszténységben volt használatos ez a számukra pozitív tartalmat hordozó jelkép. A zsidó hagyományban, Salamon izraeli király pecsétgyűrűjén volt. A Kereszténységben sok asszociációt fedezhetünk fel az ötágú csillaggal kapcsolatban, és egy időben maga Krisztus szimbolikája volt - minden ága a keresztre feszítésből szerzett egyik sebére utal.

Forrás: Temple Study  

 

A Sátánizmus egy relatíve új vallás

 

Satanism Is a Relatively New R is listed (or ranked) 16 on the list Things You Never Knew About Satanism

Sokakban úgy él a Sátánizmus, mint egy ősi vallás, mely gyökereit a Kereszténység kezdeteihez vezetheti vissza. Valójában azonban a Sátánizmus, mint szervezett vallás még a Beatlesnél is fiatalabb. Ugyan az első szervezett formái a Sátánizmusnak az 1930-as évektől jelen van, a Sátánista Egyház megalapítása 1966. április 20-áig váratott magára. A Sátánizmus ősi eredetének ötlete talán olyan klasszikus irodalmi művek mentén született, mint az Elveszett paradicsom John Milton tollából.

 

Baphometet Mohamedből származtathatjuk

 

Baphomet Comes from Mohammed is listed (or ranked) 17 on the list Things You Never Knew About Satanism

A modern Sátánizmus egyik meghatározó figurája Baphomet, a kecskefejű, meztelen női felsőtesttel trónoló démoni alak. A kecske hasonlóképp a Keresztény birkához, szoros asszociációt képez - a kecske az egyénhez, míg a birka a nyájhoz. Baphomet neve először 1098-ban jelenik meg, és további előfordulásai mint Közel-Keleti forrásokban találhatóak, mely területen a Keresztes háborúk zajlottak. Ma már széles körben elfogadott az a gondolat, hogy a Baphomet kifejezés a Mahometből származtatható, mely a korabeli franciák szava volt Mohamed prófétára. Így Baphomet, mint a Kereszténység ellensége a Sátánizmussal való asszociáció nyomán, Mohamedtől származik, a Közel Keleti Keresztes háborúk alapján.

(a korábbi újramegújrán ugye erről hosszasan szó volt, EZEN a linken megtalálható az anyag)

Forrás: Ultra Culture 

 

A Sátáni Pánik nem Sátánról szólt

 

The Satanic Panic Wasn't A is listed (or ranked) 18 on the list Things You Never Knew About Satanism

Az 1980-as években Amerikát egy tömeghisztéria tartotta fogságában, melyet ma mint a Sátáni Pánik emlegetünk. A média, és a tömegek, mindenféle feltételezetten rituális módon elkövetett bűncselekményekért, gyilkosságokért, és sokszor gyerekeket is érintő szexuális visszaélésekért a Sátánizmust okolta. A hisztériának komoly köze volt egy könyvhöz, a Michelle Remembers-hez, mely egy feltételezetten első kézből vett igaz történet elbeszélése egy kislány által, akit "rituálisan zaklattak" a Sátánisták. A könyv egy részében Michelle direkt konfrontálódik Sátánnal, azonban Jézus és Szűz Mária megmentik őt. Még a hisztéria idején nevetségesnek és abszurdnak kiáltották ki a könyvet, és nem fedeztek fel valódi kapcsolatot "sátánista rituálék" és a bűncselekmények között, ezzel téve egy szintűvé azt a McCarthyzmussal (erről később). 

Forrás: io9

 

A Sátán Egyháza a feminizmus-ellenes feminizmust támogatja

 

The Church of Satan Promotes A is listed (or ranked) 19 on the list Things You Never Knew About Satanism

Szóval mi a fenét is jelent ez? A Sátán Egyháza által egyik legnagyobb becsben tartott érték, az önállóság, és így hisznek abban, hogy a nő, mint olyan, azért vonzódik Sátánhoz, hogy elutasíthassa a patriarchális irányítást, és a vezetést önmagának szerezze meg. Az Egyház a feminista mozgalmat gyengének látja, és úgy véli hogy a céljuk pusztán egy mesterséges áldozati közeg létrehozása a nők számára, miközben olyan külső forrásokra hagyatkoznak az egyenlőség ideájának megvalósítása tekintetében, mint a kormányzat. A gondolatmenetnek megvan a maga logikája, még akkor is, ha egy olyan szervezettől származik, melynek vezéralakjáról olyan képek készültek, melyeken ruhában pózol meztelen, állatmaszkos nők között.

Source: Church of Satan

 

A Sátánizmus népszerűsége robbanásszerűen nőtt a második világháborúban, és a Berlini fal leomlása után

 

Satanism Blew Up in the Second is listed (or ranked) 20 on the list Things You Never Knew About Satanism

Az 1990-es években, a Szovjetunió összeomlását követően a korábbi szovjet államok is megélték a maguk kis Sátáni Pánikját. Litvániában, és Lengyelországban, a hírek hirtelen tele lettek a feltételezetten sátánista bűncselekményekkel, és tömeghisztéria alakult ki, mely szerint több ezer ember imádja ezen országokban az ördögöt. Lengyelországban holttesteket kezdtek felfedezni fejjel lefelé fordított keresztek és Sátánista üzenetek mellett. Ezen esetek későbbi vizsgálata során derült ki, hogy mindennek vajmi köze van a szervezett, vallásos Sátánizmushoz, viszont az extrém társadalmi depresszióban elkeseredett fiatalsághoz már annál több. Sátánt használták ugyanis a Katolicizmus elleni tiltakozás eszközeként, mely ezen országok fő elnyomó hatalmai voltak.

Source: BBC

 

A poszt az alábbi cikk fordítása: http://www.ranker.com/list/satanism-facts-and-trivia/will-gish 

A bejegyzés trackback címe:

http://ujramegujra.blog.hu/api/trackback/id/tr1212552445

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben.

Marty Mcfly 2017.05.31. 21:33:16

az miért van, h a sátánista képek ijesztőek, és többnyire ocsmányfejű karakterekkel ábrázolnak? ez is egyfajta ellenpontja lenne a keresztény pufókangyalos képeknek?

KisKirály · http://ujramegujra.blog.hu 2017.05.31. 21:49:30

@Marty Mcfly: Személy szerint magam sem értem. Számomra a fehér az új fekete. De valószínűleg úgy gondolják egyesek, hogy igen, pufókangyalos ellentét. Azt hiszem amúgy erre a legjobb magyarázat Lévi kecskefej-magyarázata, miszerint Baphomet feje a bűnei súlya alatt torzul kecskefejjé, hiszen az ember megfoghatatlan része nem bűnhődhet, így azt fizikailag szenvedi el.

Treff Bubi 2017.05.31. 23:36:19

Lucifer imádása/tisztelete valahol érthető: az első emberpár gyakorlatilag az állatokkal egy szinten élt az Édenkertben, és csak a bűnbeesés és a kiűzetés után kezdték el használni a bennük rejlő potenciált. Ilyen értelemben tehát lehet, hogy az embert Isten teremtette, de a Sátán nevelte fel.

Gazz 2017.06.01. 10:20:57

@MaxVal BircaMan HJCD: A diktatúrák meg az egyházat.

Kultúrnéni 2017.06.01. 10:33:54

Az ember nem rabszolgája, hanem gyermeke volt az Édenkertben Istennek és a Föld feletti uralom az övé volt. Ezt irigyelte meg Sátán és hazugsággal ellopta az embertől magát jóságos cukrosbácsinak Istent meg zsarnoknak állítva be. Esze ágában nem volt az ember felszabadítani, ellopta mindenét, rabszolgájává tette a halál által és még azt is elhitette vele, hogy számára ez a felszabadulás. Ezt szajkózzák a mai napig akik bekajálják a propagandáját.

Bobby Newmark 2017.06.01. 10:42:58

Nagyon faszán összekeveri a cikk a keresztény sátánizmust a LaVey féle sátánizmussal, ami gyakorlatilag csak a nevében sátánizmus, egyébként meg az individualizmusról szól, időnként hedonizmusba csúszva.

Enélkül a különbségtétel nélkül az egész egy kibaszott értelmezhetetlen, önellentmondásokkal teli katyvasz, mert a két dolog csak a nevében hasonlít, filozófiailag majdnem teljesen ellentmond egymásnak.

A LaVey féle sátánizmus az újkori, annak van köze Aleister Crowleyhoz, az a hedonista, és nincsenek benne igazán természetfeletti elemek, meg Lucifer.

A pentagramma meg tényleg eredetileg védő talizmán volt az ördög ellen, de nem ártana észrevenni, hogy a FEJÉRE ÁLLÍTOTT pentagramma a sátánista szimbólum, és pont az a lényege, hogy a védőtalizmán ellentétét szimbolizálja a fejreállítás, az ördög távol tartása helyett vonzani szándékoznak vele.

BéLóg 2017.06.01. 10:58:19

Hát ez érdekes volt, mindenesetre.

Hun Cut 2017.06.01. 11:42:51

@Bobby Newmark: mondjuk az individualizmus - vagy inkább autonomizmus = öntörvényűség - éppen nem tér el a sátánizmus alapelvétől, hiszen Lucifer éppen az öntörvényűséget választotta a lázadáskor. Az embernek ezek után csak illúzió maradt az autonómia, ilyen már nincs. Aki autonómnak gondolja magát az éppen nem az, mert nem a "saját törvényének" hanem a Sátán által kitalált bűn törvényének engedelmeskedik. A becsapás pedig ebben az, hogy nem is tud róla - jó esetben.

chrisred 2017.06.01. 11:54:21

@Bobby Newmark: Ezzel a különbségtétellel együtt is értelmezhetetlen, önellentmondásokkal teli katyvasz. Mint általában a vallások.

Mr Long 2017.06.01. 11:54:42

@Kultúrnéni: "gyermeke volt az Édenkertben "
Akkor miért vágta ki őket onnan? A szülő is megbocsájt a gyermekeinek.

Mr Long 2017.06.01. 11:55:30

@MaxVal BircaMan HJCD: Melyik vallás jó, ha a sátánisták liberálisak?

Tranquillius 2017.06.01. 12:07:46

@Gazz: Mindszenty bíborost is jól megtámogatta a diktatúra.
@Mr Long: Megbocsátott, lásd Újszövetség.
@chrisred: Egy elsősnek a kvantumfizika is értelmezhetetlen katyvasz.

KisKirály · http://ujramegujra.blog.hu 2017.06.01. 12:08:08

Nyilván, ez a "lista" nem tudja a teljes filozófiai alapot, és annak vadhajtásait átadni. Ettől függetlenül meglepve olvasom a "keresztény Sátánizmus" kifejezést, hiszen talán egyértelmű lehet, hogy a Sátánizmusnak nem célja fejjel belerepülni a Kereszény egyházba - pusztán azért ezt a szimbolikát használja nyugaton, mert itt számunkra a Keresztény szimbolika a meghatározó, és nem mondjuk a muszlim szimbolika. Az autonomitásról annyit, hogy pár értelmező poszton keresztül leírom a nézőpontomat e tekintetben majd, ami lehetséges hogy rá fog világítani, miért nem is annyira képtelenség az autonomitás, persze egy elég radikálisnak gondolható nézőpontból. A Sátánizmus nem vallás, hanem hit. Önnön magunkba vetett, tiszta és allűrök nélküli hit. Sajnálatos hibánk, hogy az embernek hasonlatokat kell alkotni, az olyan absztrakt fogalmak kézzelfoghatóbbá tételére, mint a hit.

chrisred 2017.06.01. 12:19:04

@Tranquillius: Újabb zagyválás. Kvantumfizikusnak lenni nem hitbéli kérdés.

Tranquillius 2017.06.01. 12:23:09

@chrisred: Ezt én sehol nem is állítottam.

Tranquillius 2017.06.01. 12:26:53

@KisKirály: Onnantól kezdve, hogy a sátánizmus hit és nem intézményesült vallás mindenki azt hisz amit akar, így a templomgyújtogatás, meg a démonidézés is teljesen valid sátánista álláspont. És amit írsz nem általános dolog, hanem csupán a személyes hited/véleményed.

Bobby Newmark 2017.06.01. 12:31:58

@Hun Cut: Ja, csak mondjuk egyik verzió sátánizmus sem erről szól. A "hagyományos" sátánizmus teista, és elismeri Sátán felsőbb hatalomnak, annak hódol, tehát nem különösebben autonomista. A LaVey féle meg ateista és materialista hitrendszer, elutasítja a természetfelettit.

Ez az eszmefuttatásod olyan, mintha a hinduizmust akarnád keresztény szemszögből megmagyarázni. Inkompatibilis minden, és figyelmen kívül hagyod, hogy ez másik vallás, teljesen más alapokkal. Olyan "kalapácsos ember mindent szögnek néz" jellege van.

Bobby Newmark 2017.06.01. 12:38:41

@chrisred: A LaVey-féle dolog, az meglepő módon eléggé logikus és összeszedett. Inkább filozófiai irányzat, mint vallás. Nem hit alapú, elutasítja a természetfelettit, és nincs köze a bibliai Sátánhoz semmilyen szinten. Szerintem csak simán polgárpukkasztásból sátánizmus a neve.

Hun Cut 2017.06.01. 12:38:43

@Mr Long: mert ha nem vágja ki őket onnan, akkor most neked se lenne hova visszamenned, rég elpusztította volna az ember, ahogy elég jól halad a Föld elpusztításával is. Viszont mivel tényleg szereti az embert Isten ezért megváltotta. A megváltás nyitott kaput vissza az Édenbe. Isten meg is bocsátott, az más kérdés, ha a gyerek megmakacsolja magát és duzzog, akkor az az ő döntése. Ne abból az agymosásból indulj ki, hogy Isten gonosz, minden kérdésedre van válasz, ha megérted, hogy Isten jó.

KisKirály · http://ujramegujra.blog.hu 2017.06.01. 12:39:20

@Tranquillius: a hitközösség más tészta tudod. Valid lehetne, de nem az. Itt van elásva a deglett kutya. Ezt megértetni, hogy nem az. Emberek vagyunk mi is, nem áldozunk gyerekeket, nem iszunk kecskevért, nem gyújtogatunk templomokat, mint ahogy azt hiszik igen sokan. Ezért érdekes és fontos a téma, hogy megannyi hitű és véleményű embert mégis összeköt a hit, a hit az emberben. A jelenben élő, a Földön élő emberben, aki nem rimánkodik hogy bármiféle túlvilágon majd a szakállas fényesre nyalja a seggünket, ahogy abban sem hogy az ima kigyógyít a rákból (extrém példák, tudom). A valóságban való hit össze tud kötni, bármi is róla a véleményed, mert egy olyan korban élünk, ahol a valóság is valami absztrakt film csupán, amit mindenki másképp értelmez, attól függően mennyire akarja kellemesen érezni magát benne. Pedig akkor érzed magadat a legjobban benne, ha nem szájíz szerint értelmezed, hanem elfogadod. Ez teszi a sátánistát realistává, és a világban cselekvőképes egyénné, aki pozitív változásokat tud indukálni, és nem tyúkhugyot inni, meg szüzeket áldozni. Vagy imádkozni egy nem létező istenhez, akit minden fantázia nélkül Istennek nevez. Mondjuk az arabok meg csak nevet tudtak adni neki. A mentális terror mindenhol más formát önt.

Hun Cut 2017.06.01. 12:48:30

@Bobby Newmark: mert minden összefügg mindennel, nincs teljes szeparáció a vallások között sem, mert nem külön világban élünk, hanem ugyanabban. Kicsit gondolkozz el Aleister Crowley jelmondatán: "Love is the low, low under will" = Szeretet a törvény az akarat irányításában. Ez szép, körmönfönt megfogalmazása annak, hogy csináld azt, amit akarsz (lásd. autonómia) és még a szeretet se gátoljon abban, ha valamit meg akarsz tenni. Különben meg Sátánnak tök mindegy, hogy a követője teista, vagy materialista amíg azt teszi, amit ő akar.

Bobby Newmark 2017.06.01. 12:54:57

@Hun Cut: Nincs ijesztőbb egy olyan embernél, aki 2000 éves tanmeséket készpénznek vesz...

chrisred 2017.06.01. 13:00:21

@Bobby Newmark: Az individualizmus nem filozófia, csupán viselkedésforma. A szcientológiáról, ami szintén filozófiai irányzatnak kezdte terjeszteni magát, mindig a Brian élete jut eszembe ("Mi mind egyéniségek vagyunk!"). Annyira nem ismerem ezt a szektát, hogy erre is alkalmazzam, de...

Bobby Newmark 2017.06.01. 13:09:58

@chrisred: Minden filozófia követése viselkedésben nyilvánul meg. És nyilván ez csak egy része a dolognak, bár úgy tűnik az egyik legfontosabb.

Angol nyelvű wikin van róla egy rakás infó.

Hozzáteszem, hogy én is csak olvasgattam a dologról, nincs első kézből információm.
Egyébként egész sok dologban egyetértek a "parancsolataival", de egyébként meg vagyok annyira individualista, hogy ne kövessek senkit és saját magam alakítsak ki értékrendszert magamnak. De LaVey egy olyan arcnak tűnik, akivel meg tudtam volna inni egy-két sört.

Tranquillius 2017.06.01. 13:41:25

@KisKirály: Hit az emberben? Jaj. Az összes sátánista akivel eddig találkoztam saját magában hitt kizárólag és mellette szélsőségesen mizantróp volt. Jelentős részük azóta már fellógatta magát.

KisKirály · http://ujramegujra.blog.hu 2017.06.01. 15:07:23

@Tranquillius: azt a fajtát pózernak nevezik. A valós sátánista gondolkodás erősen humanista értékrendet követ.

Hun Cut 2017.06.01. 15:10:05

@Bobby Newmark: ha van értelmes válaszod arra amit írtam, várom kíváncsian, de ha ez volt az ultima ratio a részedről, akkor ez inadekvát.

Tranquillius 2017.06.01. 15:27:45

@KisKirály: sátánista eretnekek, hogyne.
Számomra amit írsz a (zsidó-)kereszténység nélkül értelmezhetetlen, ezért ez a fajta sátánizmus egy szélsőséges keresztény szektának tűnik.
Bónusz, hogy az iszlám sátánizmus tök más, mert ott eleve nem létezik a szabad akarat, ami a kereszténységben megvan.

Bobby Newmark 2017.06.01. 15:29:28

@Hun Cut: Tekintve, hogy 100% fikcióról beszélsz, ami csak a képzeletedben létezik, így nem nagyon lehet vele mit kezdeni. Igen, lehet arról elmélkedni, hogy mit tett volna az ember a Paradicsommal, de nagyjából annyi értelme van, mint arról értekezni, hogy mi lett volna, ha Luke nem robbantja fel a Halálcsillagot. Rövid ideig szórakoztató, de nagyon hamar fárasztóvá válik.

Jakab.gipsz 2017.06.01. 15:48:44

Válaszom a következő: Köszönjük a Sátán-izmus propagandát, most már sokkal tájékozottabbak vagyunk, ennyi fél-művelt sületlenséget egy csokorban már régen halhattunk.

Szerzőink mentségére szólva, már a görög mitológiával is hadilábon állnak, ez pedig igen súlyos szövegértelmezési hibára mutat rá.
Ezt állítják, ezek a nyugatias félművelt bunkó sátánisták:
Lucifer szorosan kapcsolódik Prométeuszhoz, (helyesen írva, Prométheuszhoz).

Ez az állítás ostoba és félre vezető zsidó eredetű mitológiai katyvasz, amely összemosni készül a görög mitológiára épülő bölcseletet, a zsidó monoteizmusból fakadó duális szemléletmóddal, (ha van teremtő, akkor van pusztító erő), talán azért mert a zsidó-teoretikusok, önmagát a görög metafizikát sem értették meg.

Vegyük észre Prométheusz története a mai, (tudomány által alátámasztott ismereteink szerint is megállja a helyét), mint világ-értelmezési módszertan. Az eredeti szöveg szerint Prométheusz kapta a feladatot teremtse meg az embert, de túlságosan sokáig bíbelődött a feladattal, és a többi isten elhasználta a "jó" tulajdonságokat az állat és a növényvilág számára, ezért az ember ügyetlenre sikeredett. Félő volt, hogy alulmaradt volna, az állatokkal vívott harcban, (ez azért igaz mert, az ember e földön a legfiatalabb faj). Tehát Prométheusz meg ajándékozta az emberiséget a tűz-készítés értelmével, (kognitív képességgel), és Zeuszt is átverte. (teljes történet elérhető a neten is, ezért nem részletezem). De a történet vége nincs befejezve, ugyanis Prométheusznak ugyan Zeusz megbocsájtott, és magához vette az Olimposzi magasságokba emelve, ámde a köveit és láncait a mai napig is viseli. Tehát a bölcs ember számára van még egy feladat, jótevőnk Prométheusz kövét és láncait, el kell lopni és a földi kis-istenek nyakába sózni, viseljétek ti, és azok, akik istenek dolgaiba belekotyogtok, sátánisták, szcientológusok, ateisták és liberális ember barmok, ha a bölcselet Istenségei helyet kiakartok agyalni bár mit is, ugyanis amit Ti teória készítő igyekezet nek neveztek, az csak a mi velünk született kognitív képességünk elvételére irányul.
Tehát a hithez bölcselet is illeszkedik és viszont, amit pedig megértenünk is szükséges, nem csak elhinni továbbá, meg kell tudnunk osztani egymással.
Kb. Vázlatosan így is lehetne kezelni dolgainkat, eleve feltételezve azt, hogy a jelenlegi tudásunk erősen korlátos.

Hun Cut 2017.06.01. 16:12:13

@Bobby Newmark: miközben leoltasz, észre sem veszed, hogy az igazság letéteményesének gondolod magad. Igen, boldogok a kék pirulát választók, mert övék a Mátrix! Így legalább nyugodt lélekkel lehet hülyének nézni azokat, akik valamit még látnak az orrukon túl.

Bobby Newmark 2017.06.01. 16:30:07

@Hun Cut: Te állítasz valamit, amit képtelen vagy bizonyítani, de tényként kezeled. Nem LÁTSZ te valamit az orrodon túl, hanem KÉPZELSZ. Mert mondták neked, te meg elhitted.

Igen, Mátrix és kék pirula, csak nem én vettem be, hanem te. TE élsz álomvilágban, és kezelsz tényként olyan dolgokat, amiket mások fantáziáltak össze. Külön aranyos, hogy ezt meg akarod fordítani, de tényszerűen te vagy az kettőnk közül, aki nem a valóságból indul ki, hanem a képzelgéséből. HOZZÁD képest bizony az igazság letéteményese vagyok, mert nem kezelek tényként semmilyen, seggből előrántott képzelgést.

És visszatérve az eredeti állításomra, ez a hozzáállás a világhoz elképesztő módon veszélyes és ijesztő. A hozzád hasonló, saját képzelgésüket tényként kezelő emberektől retteg most fél Európa, az ilyenek robbantgatják fel magukat sorban.

Almandin 2017.06.01. 20:28:42

Találtam egy érdekes elemzést a sátánizmusról:
hvg.hu/kultura/20050826satan
Ez elfogulatlannak látszik (nem úgy, mint a poszt). A poszt felfogható egy reklámnak is. Másrészt nagyon érdekes, hogy a sátánisták saját magukról mindig azt állítják, hogy ők semmilyen erőszakos, törvénybe ütköző dolgot nem tesznek, valójában nekem gyanúsak, hogy ez csak elterelés. Egyrészt nem akarnak a rendőrség célkeresztjébe kerülni, másrészt a tagtoborzásnál is szükséges lehet a félrevezetés. Főként lázadó tinédzserek lehetnek hajlamosak csupán szülő-és tanárbosszantás céljából a sátánizmushoz közeledni. Mire észbe kapnak, hogy mibe keveredtek, nem tudnak kilépni, mert életveszélyesen meg vannak fenyegetve. Természetesen a titoktartás is nagyon erős lehet emiatt.
Ha a szerző szerint a sátánizmus nem veszélyes, akkor miért van az, hogy Halloween környékén az állatvédő szervezetek nem mernek fekete és fehér macskákat örökbe adni, mert felfedezték, hogy az év ezen időszakában sok ilyen állat tűnik el, valamint találnak ilyen cicákat meggyilkolva? Állítólag a sátánisták vannak a dolog mögött, akik ilyenkor rituális állatáldozatot mutatnak be.

Almandin 2017.06.01. 21:04:20

Ez egy kissé pikáns cikk, de érdekes, hogy gyakran pont azok a fiatalok kacérkodnak a sátánizmussal, akik katolikus iskolába járnak:
hir.ma/18-2/pikans-vallomasok-a-katolikus-lanyiskolasoktol/684465
Valószínűsítem, hogy ennek az az oka, hogy a tiltott gyümölcs vonzó. Gondolom, hogy az ilyen iskolákban erős a sátánizmus-ellenes propaganda. Valószínűleg, ha nem hívnák fel a serdülő fiatalság figyelmét a sátánizmusra, akkor nem vonzaná őket annyira.
A nagyon vallásos szülők és nevelők azt hiszik, hogy ha elmondják a kamaszoknak, hogy mi rossz, és mitől óvakodjanak, akkor azok majd szót is fogadnak. Nos, nem ismerik jól ezt a korosztályt. Sőt, gyakran a legnagyobb ribancok is azok a lányok lesznek, akiket kamaszkorban a túl vallásos szülők túl szigorúan fogtak, nem engedték őket fiúzni, szórakozni. Ha az ilyen kiszabadul a szülői terror alól, gyakran pont olyan életbe vág bele, amitől a szülők a leginkább rettegtek.

Hun Cut 2017.06.01. 21:04:27

@Bobby Newmark: hűha, most aztán megmondtad a frankót! Na szevasz!

chrisred 2017.06.02. 05:55:00

@Bobby Newmark: Szerintem a filozófiai irányzatok alapvetően nem arra szolgálnak, hogy konkrét társadalmi viselkedésmintákat írjanak elő. A követésük, vagyis az, hogy az irányzattal való egyetértésen túl a megszállottjává is válik valaki, inkább a vallás jellemzője.

Lawliet- Ryuuzaki 2017.06.02. 16:23:12

@Bobby Newmark és @Tranquillius
Rákattintottam, érdekelt volna, de csalódás. Mintha a wikiről felszínesen összeollózott szubjektív válogatás lenne. Igaz, nem tudom a cím után mire számítottam.
Érdekelne, honnan tájékozódtok a témában, vagy mit ajánlanátok az elmélyedéshez. A római katolikus mondakör elenpólus dogmáját ismerem, viszont érdekelne más vallások elképzelése.

kiskutyauto 2017.06.04. 19:43:47

A fő kérdés az, hogy van-e globális sátánizmus, ahogy a keresztény muszlim és egyéb nagy vallások globális hálózat, úgy létezik-e titkos sátánista egyházi hálózat? Nem tudjuk. Ha van és az valóban embert áldoz, szűzeket erőszakol stb, akkor az nem jó, az köztörvényes bűnözés, valami misztikum mögé bújva... Vagy vannak szeparált körök, akik kitalálják, hogy mi most sátánisták vagyunk és innen-onnan, különféle irományokból, irodalmakból, kultúrákból (akár zenékből), hagyományokból, misztikus iratokból mitológiákból összeollóztak valami nagyon hitelesnek tűnő vallási eszmerendszert kikiáltották hogy ez márpedig igazi sátánista, és találtak maguknak néhány tucat vagy akár néhány száz őrültet... Én azt mondom inkább utóbbi, persze ebből is kétféle lehet, az egyik ártalmatlan gyerekes játszadozás, csupán ijesztő, de nem veszélyes rituálék, pusztán imitációja egy "valódi" vérengző sátánizmusnak (ez sem jó, és 18 év alattiakat még akkor is veszélyeztet mentálisan, ha semmi fizikai ártalom és bűn nem történik), a másik a vadabb és itt már megint bűnözésről beszélünk, aki valóban legalábbis marhavérben és bélben fürdőző pucér orgiázó embereket jelent (mégha embert nem is ölnek), a legdurvább pedig ahol emberáldozat is van (ez is leehet nyilván szeparált lokális körnél is, de megismétlem itt már köztörvényes bűnözésről beszélünk)... Sátánban hinni persze lehet, sőt a vallásokban is szerepel, tehát minden vallásos szinte hisz a sátánban is az istene mellett ugyebár... Azonban hogy hivatalosan vannak-e szabvány sátánista rituálék, szabályok, liturgia, szent könyv stb, ahogy azt egy vallásban és egyházban kell, ez már megintcsak kétes, hiszen hivatalosan "felszentelt" sátánista rendszer nincs, csak városi legendák, mítoszok és konteók legfeljebb.... A sátánizmus menősége persze két okból van, egyik a rejtett vagy kevésbé látens beteges perverz hajlamok amik az emberek jelentős részében ott vannak, tehát lényegében pszichopatológiás jelenség, a másik pedig a lázadás, ami itt a cikkben is van, a konzervatív, patriarchális, merev és ostoba szabályok ellen; ami bizony, tetszik nem tetszik, de HELYES...!!! A legtöbb demagógia és ellen ideológia titka hogy lázad egy mainstream ellen, így lehetett a nácizmus és bolsevizmus is menő ugyebár... a sátánizmus semmivel nem jobb ezeknél, csak egy másik ámítás, amit kizárólag ostoba és beteg emberek tesznek magukévá... egy egészséges szellemű ember az nem lesz sem sátánista, sem náci, sem bolsevista, sem keresztény... Liberálist kihagytam nem véletlenül, mert hogy az mit jelent, a sok libsiző agyhalottnak fogalma nincs... holott csak a szót kéne érteni SZABADSÁG... a liberalizmus ezt hirdeti... akinek a szabadsággal baja van, az beteg idióta és a rabságot, a szolgaságot választja, ez a lehetőség van a józan liberalizmussal szemben... hogy radikális torz liberalizmusok milyenek, azon is lehet vitatkozni.. nyilván minden extrém periféria liberalizálja legalábbis saját magát... önmagának tesz engedményt, legitimálja magát... ez a fajta hamis, önigazoló erőszak-liberalizmus nyilván szintén elvetendő....

Almandin 2017.06.07. 13:53:18

@kiskutyauto: Szinte teljesen egyetértek (a végét kivéve).
Amit javasolnék (az illetékeseknek, remélem, olvassák): titkosszolgálati nyomozati módszerekkel kellene felderíteni a sátánista szektákat, mert valóban nem tudni, hogy mennyi közülük a közveszélyes bűnöző. Az riasztó, hogy a fiatalok körében mennyire népszerű. Főleg lázadásból sátánoskodnak, de lehetnek közöttük valóban veszélyes elemek is. Az interneten sok ellentmondó információ kering róluk. Emiatt azok hitelessége is kérdéses. De amiatt sem érdemes a fiataloknak játszani a sátánistát, mert sok ostoba kis divatsátánistát is aberrált gyilkosnak hihet a környezete és elkerülhetik. Pl. én is ösztönösen óvatos vagyok az ilyenekkel, mert sohasem lehet tudni, mennyire veszélyes az illető. Mindenesetre az állatgyilkolások és az időnként felfedezett sátánista-tanyák állattetemekkel, megrongált temetők arra utalnak, hogy köztünk vannak. Ráadásul jól rejtőzködnek, de pont ez a legveszélyesebb vonásuk.
Én nem sajnálnám a közpénzt a felderítésükre és kiiktatásukra (természetesen az utóbbit legális eszközökkel).

Tranquillius 2017.06.13. 23:58:54

@Lawliet- Ryuuzaki: Két lehetséges irány van, vagy beszélgetsz sátánistákkal (az öntökönszúrás kellemesebb elfoglaltság), vagy beszélgetsz egy plébánossal a témáról. Hallgathatsz pl. Emperort, vagy bármilyen más black metált is, de a cikk írója szerint azok pózerek.

Bobby Newmark 2017.06.23. 21:26:59

@kiskutyauto: "itt már megint bűnözésről beszélünk, aki valóban legalábbis marhavérben és bélben fürdőző pucér orgiázó embereket jelent"

Ez hol bűnözés? Maximum szabálysértés lehet, valami közegészségügy elleni kihágás, ha egyáltalán, de gyanítom, hogy még az sem.

", tehát minden vallásos szinte hisz a sátánban is az istene mellett ugyebár..."

Létezik vallás a kereszténység szektáin kívül is, felhívnám rá a figyelmed. Pl a buddhizmusban viszonylag kevés sátán van.

"hivatalosan "felszentelt" sátánista rendszer nincs"

Umm, de, van egy rakás hivatalos sátánista egyház. Globális talán nincs, de országonként vannak bejelentett sátánista egyházak, amik pont annyira hivatalosak, amennyire bármelyik vallás az lehet.

Liberálisként egyébként nem lenne kutya kötelességed kiállni a szabad vallásgyakorlás mellett, ahelyett, hogy a neked nem tetsző vallást üldöztetnéd?

Továbbá neked is figyelmedbe ajánlanám a fentebb kifejtett dolgokat, hogy legalább kétféle sátánizmus van, a teista, kereszténység alapú és az ateista, LaVei féle. LaVei szerintem egy fasz volt, hogy sátánizmusnak nevezte az általa kreált vallást, pont a félreértések miatt, de hát ez van.

Bobby Newmark 2017.06.23. 21:37:16

@Tranquillius: Egy plébános körülbelül annyira kompetens sátánista témában, mint egy apáca a szexuális tanácsadásban. A teista, kereszténységellenes sátánizmusban talán annyi fogalma van, mint neked, ami ugye csak az egyik csapásirány.

A black metálos megjegyzésen meg engedd meg, hogy hangosan röhögjek. Egyetlen black metált hallgató ismerősöm sem sátánista.

Tranquillius 2017.06.26. 12:55:01

@Bobby Newmark: Hogyne. Egy egészséges onkológus sem kompetens rákbetegek gyógyításában... A black metálos megjegyzésen pedig engedd meg, hogy hangosan röhögjek. Ez nem érv. Önmagában igaz lehet, de nem az általam írtakra reagál.

Bobby Newmark 2017.06.28. 13:36:27

@Tranquillius: Ja, rákbeteg meg onkológus, persze. Szerintem az onkológus nem úgy dolgozik, hogy megfertőz HIVvel, hogy inkább abba dögölj bele, szal ez az analógia eléggé faszság.

Nem, nem érv, mert arra a felvetésre, hogy valaki tájékozódjon a sátánizmusról black metált hallgatva nagyon érvelni nem nagyon kell, elég kiröhögni.

Tranquillius 2017.07.01. 18:27:58

@Bobby Newmark: Felőlem lehet inkompetens gyermektelen szülész(nő) is, lényeg, hogy logikátlan amit írsz.
Magaddal vitatkozol, én ilyet, hogy "tájékozódjon" nem írtam. De ha felgörgetsz magad is látod.

BéLóg 2017.07.05. 14:34:54

@Bobby Newmark: Jaj ne röhögtess már! Akkor soha ne beszéljen senki a kábítószer káros hatásairól aki nem kábítózott és minden gyermektelen terápiást küldjünk el a vérbe aki családokat tanít meg a többi.

Facebook

Hirdetés