2017. okt 24.

Gyakran Ismételt Kérdések

írta: KisKirály
Gyakran Ismételt Kérdések

A sátánizmusról mint fogalom, itt nem fogsz túl sok mindent megtudni, bár törekszem arra is - de egy fajtájáról igen. Különböző szervezetek nevezik önmagukat a sátánizmust patronálónak; ezek közül most a Global order of Satan-el szimpatizáló blogon jársz. 

nevtelen_20_1.png

A GooS küldetésének tekinti, hogy az embereket jótettekre és empátiára bátorítsa. Hogy elutasítsa a zsarnoki tekintélyt, a józan ésszel gondolkodást pártolja és hogy olyan, az emberi lelkiismeret által pártolt nemes ügyeket karoljon fel melyeket az egyéni akarat vezérel. 

tiszta_1.png

Határozott állásfoglalásunk a vallás és a babona elválasztásának szükségessége, és hogy a vallás képes is erre. Ilyenformán nem pártolunk egy megszemélyesített Sátánban való hívést. Sátán nevének magunkhoz ölelésével a természetfelettiből és az archaikus tradíció alapú babonákból való racionális vizsgálódással való kiemelkedést is magunkhoz öleljük. Mint Sátánistáknak, aktívan kell dolgozzunk a kritikus gondolkodás vonzóvá tételén, és hogy minden dolog felé ésszerű agnoszticizmussal forduljunk. Hitünk fogékony kell hogy legyen a világunk éppen aktuálisan tudományosan leginkább megalapozott értelmezésére - és sosem fordítva.

Tartjuk azt az alapfelvetést, miszerint a jogtalan szenvedés rossz, és ami ezt a szenvedést enyhíti, az jó. Nem hiszünk a szimbolikus "gonoszban". A blaszfémiát mint a nem kívánatos eredményekre vezető társadalmi normáktól való személyes szabadság legitim kifejezése látjuk. 

Sátán az örök lázadó szimbolikája számunkra, aki szemben áll az önkényes hatalommal, mindörökké védelmezve a személyes szuverenitást, még túlerővel szemben is. Sátán az elnémíthatatlan nyomozó soha meg nem hajoló akaratának ikonja... az eretnek, aki szent törvényeket kérdőjelez meg, és visszautasít minden zsarnoki előírást. A mi Sátánunkra a legjobb példa Milton, Blake és Shelley, és Anatole France Sátánja.

Az elképzelés, miszerint a vallás csak a természetfelettiben hívők sajátja, műveletlen, maradi és offenzív. A metaforikus Sátáni elképzelések nem kevésbé korlátlanok számunkra, mint a hittételeink melyek mellett szavunkat emeljük. Azt kéne higgyük, hogy egy megfoghatatlan, természetfeletti istenségnek behódolók mélyebben értékelik a hitüket mint mi?  El kéne fogadjuk, hogy a babonások az egyetlen jogos tulajdonosai a privilégiumoknak és a vallási mentességeknek? Ami azt illeti, a Sátánizmustól megkapunk mindent, amit egy vallásnak nyújtani kell, és kéne, tarthatatlan, babonákra alapozott előírások nélkül: narratívát nyújt számunkra, mely alapján az életünket és munkánkat kontextusba tudjuk helyezni. Határozott szimbolizmussal, és vallási cselekedetekkel lát el minket - az identitás, a kultúra, a közösség, és a közös értékek tudatával. 

A közvélemény annyira megszokta már, hogy vallási kérdésekben csak egyetlen, monolitikus hang létezhet, hogy az egyensúly megteremtésére tett kísérletek - és a kisebbség hangjának hallatása - gyakran, szükségszerűen,  célzott provokációként vannak kezelve a valláspolitikai dialógus meg nem kérdőjelezett, hallgatólagos beleegyezéssel teli mivoltját élvezőivel szemben.

A tudás keresésében hiszünk és az akarat szabadságában. Hiszünk tantételeinkben. Materiális szemszögből nézve, hiszünk mindenben, mely bizonyíthatóan igaz, és abban, hogy ezeknek a dolgoknak nyitottaknak kell maradni az új tudományos tények fényében való felülvizsgálatra. 

Egyesítő erőnk a kívülállói státuszunk elfogadása. A Sátánisták az individuális szuverenitás és az önkéntes hatalomgyakorlás alapjait követik. Ezek az ügyek kimagaslóan fontosak számunkra, viszont a Humanizmusnak  ezek nem fundamentális összetevői. 

Sok, önmagát Sátánistának tituláló szervezet céltalanul és irányt vesztetten próbálja bizonygatni a monopóliumát, az "egy igaz" Sátánizmus feletti rendelkezését. Ez a tulajdonjoggal kapcsolatos megrögzöttség egy olyan kultúrát alakított ki, melyben gyakran a Sátánizmus legkeményebb kritikusai gyakran önjelölt Sátánisták. 

Nem kívánunk a sátáni hitgyakorlás választott bírái lenni. Viszont nyitottak vagyunk más, önmagukat Sátánistaként kezelő szervezetekkel együttműködni a Sátánizmus legitimációja érdekében. 

Míg sok Sátáni szervezet úgy fest, hogy felesleges hierarchiális státusok osztogatásában leli örömét, miközben csak jelentéktelen szervezeti autokráciába izolálják magukat, addig a GooS kerüli a központi, merev irányítást, és inkább a kézzel fogható, konstruktív változások hatásaiban hisz. Egy politikailag aktív Sátánista mozgalom építésében hiszünk. 

Megvannak a saját vezérelveink és tantételeink melyek mások mint a LaVey-i iskoláé, és melyeket a Sátáni gondolatkör természetes evolúciójának érzünk. A korábbiakat felülíró alapok a világunk elérhető legjobb tudományos bizonyítékai mentén kell hogy segítsenek annak racionális megértésben, és a való világban hozott döntések helyessé tételében. Ezúton utasítjuk el a LaVeyi szociáldarwinista retorikát, mely nem egyezik a jelenlegi ismereteinkkel a szociális evolúcióról, és annak viszonyáról az evolúciós biológiával, a játékelmélettel, a fordított altruizmussal, és a kognitív tudományok kutatási eredményeivel.

A LaVeyi önkény-fetisizmust elutasítja a GooS. Úgy hisszük, a személyes szuverenitás Sátáni elképzelésével ez ellentétes. Sőt, míg a LaVeyi Sátánizmus ateista - legalábbis abban, hogy elutasítja a gondolatot, miszerint Sátán egy tudattal rendelkező entitás - továbbra is hisz a természetfelettiben. Az univerzumról alkotott természetfelettiséget feltételező teóriákat nem kívánjuk támogatni. Nem sok értéket találunk az olyan LaVeyi kinyilatkozatásokban, minthogy "ismerd el a mágia erejét, ha sikeresen használtad vágyaid beteljesítésére. Ha tagadod a mágia erejének elismerését miután sikert értél el vele, el fogsz veszíteni mindent amit megszereztél." (Anton LaVey, a Föld Tizenegy Sátáni Törvénye című írásából)

Magyar társszervezet egyelőre nem működik hivatalosan. Egyelőre Facebookon szervezünk közösséget a szimpatizánsoknak, ehhez látogass el ide: https://www.facebook.com/SatanicHungary/

És mi a franc ez a borzalmas kecskealak? Meg az a ti alternatív Jézusotok? Címsorban találsz egy hosszabb lélegzetvételű anyagot Baphometről, a "kabalánkról". 

Szólj hozzá

GYIK