2018. aug 06.

666 kicsi lázongó

írta: KisKirály
666 kicsi lázongó

egyszer.jpg

Ki volt Jézus valójában? És vajon a nem mára idealizált Krisztus-kép miben járul hozzá az életellenes mozgalmak gyarapodásához és erősödéséhez? A Fenevad Száma mögött rejlő hihetetlen kontextus.

A Fenevad Száma

Mielőtt alaposabban belenézhetnénk a témába, meg kell értsük a keresztény irodalom egyik jelentős "kódját". A hatszázhatvanhatos szám a populáris kultúrában máig is erősen jelen van, az általa hordozott információ pedig klasszikusan negatív értelmezésű. Azonban mit is takar ez a szám valójában? 

Itt van a bölcsesség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat. Jelenések könyve 13-18.

A fenti idézet az Újszövetség utolsó könyvéből, János jelenéseinek könyvéből való. Ugyan vannak történészi viták arról, a könyv mikor születhetett, egy valami bizos, hogy római fennhatóság ideje alatt. A szám maga héber numerológia segítségével szöveggé alakítható ugyanis, és Nero római császár nevét kapjuk általa. Ugyanitt, a Nero Cézár kifejezés héberben a következőképp írható le: נרון קסר‎ NRON QSR - mely karaktereket számokként reprezentálva azt kapjuk, hogy 50 200 6 50 100 60 200, mely számok összege 666. Eszerint feltételezzük, hogy a szám arra lehetett használatos, hogy bárki kritikát fogalmazhasson meg a rómaiakkal szemben, anélkül hogy a római hatóságok érdeklődését felkeltse.

 

Mások szerint a Jelenések könyve valamikor az első századforduló idején keletkezhetett, mikor már Domitianus római császár uralkodott a Római Birodalomban. Azonban nem szabad elfeledjük, hogy Domitianus uralkodási stílusa rendkívüli hasonlatosságot mutatott Nero-éval. A Jelenések könyvének megcélzott táborát, a keleti provinciák lakóit ő maga adóztatta meg nagyon keményen. Továbbá akkoriban élt egy legenda, a Nero Revidia, miszerint Nero valójában nem követett el öngyilkosságot, és egy nap vissza fog térni. A roppant félelem adott volt a kor keresztényei közt Nero-val szemben: egyesek szerint azért perzselte fel Rómát, hogy aztán az általa mélyen megvetett keresztényekre kenhesse az egészet. És itt jutunk el a körülményekhez, mely Nero-t, és a Fenevad Számát új megvilágításba helyezi.

Jézus Guevara

A zsidóság számára ez a körülmény maga volt a háború. Az első római-zsidó háborút 66 és 73 között vívta a római fennhatóságot nyögő zsidóság. A háborúról az egyetlen nagyobb lélegzetvételű és fennmaradt írásos emlékünk Yosef ben Matityahu-tól, ismertebb nevén Titus Flavius Josephus-tól származik. Ebből megtudhatjuk, hogy a zsidó szabadságharc bonyolult rendszerében maga a zsidóság is több frakcióra szakadt: voltak, akik a békét sürgették Rómával, voltak a nem városi vidékeken élő vallási fanatikusok, akik minden lehető módon meg akarták büntetni Rómát, és voltak azok a városiak, akik bár nem rokonszenveztek Rómával és uralmával, azonban üzleti érdekekből a vidéki lakosság csitítását tartották szükségesnek. Ahogy Josephus írja: "a város lakói ... olyanok voltak mint egy darabjaira szakított hatalmas test". A fent említett, a városokon kívül élő nacionalista (a háború egyik ideológiája volt a rómaiak megszállóként, "nem oda tartozó"-ként, és így ellenségként való értelmezése, mint az az írásos emlékekből kiolvasható), fanatikus, farizeus szélsőségesek voltak a zélóták. Bár erről máig is viták folynak, de nagyon is lehetséges, hogy Jézus Krisztus maga volt az, aki korábban elvetette a zsidó lázadás magvait a zélóták között.

arch_of_titus_menorah_22.jpg

Erre utalnak bizonyos történelmi emlékek, és maga a Biblia is. Ahogyan azt Márk Evangéliuma 14-48-ban olvashatjuk: "Úgy vonultatok ki ellenem, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok." Lukács pedig arról ír, hogy úgy fogták el, és büntették meg mint a másik két, a dombon kereszthalált halt embert: tolvajként. Ezt az ókori görög szóval írták le, a lēstēs-el. Ez a szó az első században minden tolvajra és banditára használatos volt, azonban Josephus (aki maga is Róma-barát volt, és Jeruzsálemben Rómából való visszatérése után rokonszenvet színlelt a felkelőkkel és a lázadók mellé állt, titkon abban bízott, hogy Cesare Gallus szíriai legátus bevonul Galileába, és leveri a lázadókat) maga ezt a szót az olyan, a zsidó háborúban részt vevő emberekre használta, akik Róma-ellenes cselekményekben részt vettek. Tehát többen is úgy emlékeznek meg Isten fiáról, mint a lázadók felszítója. A Jézusról fennmaradó írások ugyan mind más szemszögből írnak róla, de egy valamiben hasonlatosak: mind úgy írja le Jézus cselekedeteit, hogy "azt a közelmúltban tapasztalt júdeai problémák fényében tette". Így elég sok minden világossá válhat előttünk: Krisztus azért lett a zsidók királya (ahogyan az a keresztjére is került: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum), hogy Róma elrémisszen minden zsidót attól, hogy lázadást és forradalmat forraljon Júdeában. Ugyanitt világossá válnak az olyan mondatok is, mint a "Krisztus bűneinkért halt meg" - Krisztus úgymond az egész emberiség bűneiért halt meg, azonban egy galileai parasztlegény nem tudhatta, hogy az emberiség több, mint ahogyan a kor gondolja. Ebben a relációban Krisztus azokért a bűnökért halt meg, melyek mentén a palesztin területek római elnyomás alatt maradhattak. Jézus kijelentései a kornak megfelelő kontextusba helyezve ugye egészen más fényben tűnnek fel? Minden esetre lázadása mintegy öröklődött a nevéhez fűződő Ábrahámi vallásokban, és az autoritás el nem ismerése összeforrva a zélóták nacionalista felhangú fanatizmusával megteremtette a kereszt vallását, mely mindenre rásüti a 666 és Sátán hamis bélyegét, mely egy szükséges, de általuk nem elismert autoritást eszközöl a világ rendjének fenntartására. 

Ku Klux Krisztus

Ezt a tovább öröklődött farizeus fanatizmust a közelmúltban és a jelenben nem egy helyen láthatjuk megnyilvánulni. Ennek egyik legékesebb példája a Ku Klux Klán, de lényegében a legtöbb fasiszta szervezetben Jézus példakép. Nem érthető, hogy miért? Hiszen Krisztus a szeretetet és a békét, az elfogadást prédikálta állítólag. Viszont ezek a szervezetek a lázadó, szító Krisztust vetítik maguk elé, mint követendő példát. Az 1860 környékén, konföderációs katonák alapította szervezet legjobban ismert jelképe, a lángoló kereszt is ezt a harcias keresztényiséget interpretálja. És mi meglepő, az egykori Amerikai Konföderációs Államok területe majdnem teljesen egybeesik a mai, amerikai "Bibliaövvel".

A Bibliaöv nem véletlen kapta megnevezését: a nemzet leginkább konzervatív, vallásos, és gyakran szélsőségesen nacionalista lakossága él az által lefedett területeken. A KKK alakulása utáni éjszakai kilovaglásai alkalmával rombolt, ölt, erőszakolt és lincselt, elsősorban felszabadított rabszolgák és republikánus-támogatók között. Az 1915-ben katolikusellenes és xenofób környezetben újjászületett, protestáns keresztényiségi alapokra újjáépített Klán elsősorban zsidókat, katolikusokat, és kisebbségeket terrorizált. Célkitűzésük volt, hogy "bármi áron helyreállítsák Amerika protestáns keresztény alapjait", és szerintük

Jézus volt az első Klántag. 

Még említhetnénk itt Írországtól Ugandán át Anders Behring Breivik-ig sokféle keresztény fanatizmust. Breivik ugyan tagadta szélsőséges vallásosságát, de mégis úgy gondolta, hogy az iszlám és a multikulturalizmus a keresztény Európa elpusztítására törekedett és törekedik. Önmagát úgy határozta meg, mint aki keresztes lovag, aki felveszi a harcot ezekkel a nem kívánatos jelenségekkel. Ahogy sok más magyar csoportosulás is efféleképp gondolkodik. Mint például a "Hunmagyar Vérszövetség klub" vagy a "Szkíta Ősszövetség", illetve más, megszámlálhatatlanul sok kis csoportosulás, akik Jézust mint harcos párthus herceg képzelik el karddal a kezében. Vannak azonban erősebb példák is, mint a Győrkös-féle rendőrgyilkosságról is ismert Magyar Nemzetiszocialista Akciócsoportok, vagy mai nevén a Magyar Nemzeti Arcvonal, amely paramilitarista szervezet és hasonlóképp bővelkedik fundamentalista keresztény tagokkal.

jezus-400-727072.jpg

Bizonyára emlékszünk rá, hogy az Iszlám Állam  terrorszervezet eredeti filmfelvételeinek felhasználásával készített a Magyar Nemzeti Arcvonal oktatófilmet a tagjainak. Az oktatófilmben egyebek mellett eredeti ISIS-felvételekkel mutatják be, hogyan kell tüzérségi lövedékekből autók felrobbantására alkalmas pokolgépet készíteni, és miként kell azt használni. A készítők szerint filmjükkel tiszteletüket fejezi ki azoknak, akik a szabadságukért fegyvert ragadtak, és szembeszálltak a cionista hatalommal. Az MNA-oktatófilmről a Toroczkai László által alapított Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom 2014. január 31-i, pécsi rendezvényén Tyirityán Zsolt, a Betyársereg vezetője - egy hangfelvétel szerint - azt mondta: az „szakmailag nagyon klassz”, „sok mindent át lehet látni ezen keresztül”, „rendkívül jó a szellemisége”, és hogy mindenkinek ajánlja. Talán most már érthető, hogy nem a mindenki által elképzelt Jézus-ideál a múzsája azoknak a xenofób hatalmak által megtűrt keresztény terroristáknak, akik sokban nem különböznek a muszlim fundamentalista terroristáktól.

Most akkor mégsem a Vatikánnal van a baj?

De, a Vatikánnal is probléma van. Azzal a hatalommal, melynek lehetősége lenne ugyan ezeknek a történelmi tényeknek a fényében újragondolni politikáját és tanait, mégis ezek az információk csak olyan méltán híres történészek könyveiben jelennek meg, mint Elaine Pagels - és nagy valószínűséggel el sem jutnak azokhoz az emberekhez, akik a zélóták ádázságával védelmezik a téves tanokat, és eszerint is cselekszenek. Hogy hallgatnának-e a felsőbb vezetőikre? Sajnos kötve hiszem, így is roppant agresszív pápaellenesség bontakozott ki az elmúlt időszakban Jorge Mario Bergoglioval, vagyis Ferenc pápával szemben, csak mert úgy viselkedik mint egy többnyire keresztény ember, meg hát akkor mi lesz az autoritás ellen lázító Krisztus eszményképével? Viszont ennek is megvan a maga iróniája. Ugyanis Bayer Zsolt - aki szerint a pápa "egy demens vénember" és "gazember" - "ha Jézus most megjelenne közöttünk, habozás nélkül megölnék újra."

maxresdefault_1.jpg

A morbid igazság az, hogy erre relatíve jó esélye volna Krisztusnak Európában, mint barna bőrű palesztin migráns. Vagy tényleg van aki elhiszi, hogy egy palesztin ember lehet fehér bőrű, kék szemű, szőke hajú alak? Makacs dolog ez a genetika, már legalábbis ha valaki abban hisz, hogy egy galileai, a római uralom ellen lázító pásztorfiú lehet pont a zsidók istenének szűzfogantatással született gyermeke. Európai konzervatív, sokszor "régimódi kereszténydemokrata" gondolkodású emberek körében a pápa maga a Sátán. Szó se róla, gondolatai és cselekedetei sokszor pont olyanok, ami miatt mi magunk Sátánisták is kritizáljuk a világvallásokat, de talán tényleg ő az, aki humanista értékek mentén emberségesen tud néha viselkedni és megnyilatkozni. Mégis ő az, aki átesett a ló túloldalára, a másik oldalára meg a kereszténydemokrata fasiszták. Mi meg csak ülünk a lovon, és nem értjük az egészet. Végülis legalább hatszázezren útra keltek már a ló hátán.

Kis kitérő: gyilkos ellenállás

Már egy másik szemszögből, azonban az összeesküvés-elméletek szintjén is meg kell vizsgáljuk ezt a kontextust. Ez akkor ötlött fel bennem, mikor Labant Csaba "oltáskritikus" a saját gyermekének meggyilkolásával kapcsolatban állt a bíróság előtt, és a tárgyaláson elhangzott a szájából az a mondat, hogy (nem pontos idézet)

Nem vagyunk vallásosak ... Krisztus tudatúak vagyunk.

Itt vált világossá, hogy az "oltáskritikus" mozgalmaknak vajmi köze van az oltásokhoz. Ehhez elsőként az oltásellenesség múltját kell megismerjük, de mivel ez túl nagy falat volna egy bekezdésnek, így csak néhány fontos tényt írok le. A 18. században a himlőoltás nyomán néhány tiltakozó, mint a helyi papság, úgy gondolta hogy az oltás "kereszténytelen" mivel egy állatból származik. Sok ember akkor személyes jogainak megsértését látta a vakcinálásban, mely feszültség csak elmélyült, mikor a kormányzat rendeletben rögzítette az oltási eljárásokat. Az 1853-as angol oltási törvény 3 hónapos korig kötelezővé tette a vakcinálást, melyet az 1867-es törvény 14 éves korig tolta ki és bírság kiszabását rögzítette a megtagadókkal szemben. A törvények azonnali ellenállást szültek a polgárok körében, akik a saját és gyermekeik teste fölötti rendelkezés jogát követelték. 

mandatory_vaccine.png

A 19. század vége felé, az Amerikai Egyesült Államokban kitört himlőjárványok oltási mozgalmakhoz, és az ezekkel járó oltásellenes mozgalmakhoz vezettek, pusztán pár évtizeddel a polgárháború után. Mindezek a tulajdonságok továbböröklődtek a modern oltásellenes mozgalmakban - a mai vakcinaellenes rétegnek valójában vajmi köze van (az amúgy általuk elképzeltekhez képest elenyésző és roppant ritka) oltási károsodásokhoz és halálokhoz. Agresszív, és minden rációt nélkülöző ellenállásuk pusztán egy hatalomellenes retorika "kiteljesedése", melyben fegyverként saját gyermekeiket használják. Ahogy valójában a neonáci szervezetek is a nekik nem tetsző aktuális hatalmi berendezkedést támadják különös gondolataikkal és reakcióikkal, és azzal a Jézussal, akit a történelem majd egy évezred alatt nem tudott idealizálni. Az oltásellenesek körében is rengeteg a mélyen vallásos ember, akik azt mondják, hogy Isten tökéletesre teremtett minket, így nyilván csakis gonosz szándékból történhet az ilyesfajta beavatkozás. Pontosan azzal a retorikával élnek, amellyel talán a galileai parasztlegény szította a zélóták dühének tüzét Róma ellen, és amellyel egész embercsoportok ellen szítják ma aljas hatalmak és szervezetek a tüzet. Minden esetre a hatóságokat nem hatja meg az az ocsmány reakció, miszerint "nem ismerjük el a hatalmatokat felettünk, mert nézzétek, gyerekeket öltök". Tudják, hogy nem ölnek gyerekeket.

666 konklúzió

Messzire jutottunk Nero számától tehát, azonban megannyi konklúzió leszűrhető a gondolatkörből. Lehetséges tehát, hogy Nero már kétezer éve is látta, miféle bomlasztó és álszent retorikává képes kinőni magát az akkor még csak megszülető mozgalom? Megeshet, hogy Nero még csírájában kívánta megfojtani tehát azt a retorikát, mely részben felelős azért, hogy halála után a Római Birodalomban a polgárháborúk és zavargások ideje köszöntött be. Elképesztően ironikus, hogy a császár azért lett az antikrisztus, hogy megvédje a kereszténységet a kései irányzatának veszélyeitől. Az első keresztények zsidók voltak. Honfitársaiktól az a hit különböztette meg őket, hogy a názáreti Jézus személyében végre eljött a nemzet által várt Messiás.

christ-descent-hell-thethinkersgarden-alison-mcqueen-apocalyptic-times.png

Ebben a formában az apokaliptikusok (Jézusról egyes történelmi források alapján feltételezhetjük, hogy maga is az volt) megjövendölték a világ végét - Nero tán joggal nem kívánta az apokalipszisvárás tematikáját hagyni beszivárogni a köznép gondolataiba, hiszen tudta micsoda fegyver az. Abba belegondolt már valaki, hogy a keresztények által várt "elragadtatás" micsoda önző esemény? Ők, a kiválasztottak elmennek a Földről úgymond, a többiek meg csak maradjanak itt, és főjenek a levükben. A Nemzetiszocialista Német Munkáspárt sajtójában a világháború előtti időkben is gyakran rémisztgetve voltak az emberek egy olyan állami retorikával, miszerint közel a pusztulás - a fajelmélet pedig maga volt az elragadtatás allegóriája. Ahogy akkor, úgy ma is az instabil rendszerekben hetente bukkannak fel álhírek a világ végével kapcsolatban. Elképesztően morbid módon így viszik tovább a zsidóság egy részének évezredekkel ez előtti gondolatait, pont például a zsidóság ellen.

Így válik tehát Krisztus az életellenes retorikák központi alakjává - és ezzel úgy fest, az egyháznak semmi gondja.

És így válik a 666-os szám az irracionális gondolkodás démonává, így lesz koholt köze bármilyen hatalomhoz és autoritáshoz, mely a zélóta szellemű, már-már anarchista, sokszor összeesküvés-elméletekben hívő, xenofób, és igen, szélsőségesen vallásos alakok szemét oly nagyon szúrja. 

Szólj hozzá

vallás pánik jézus hit érdekesség jövőnk Magyarország oltásellenesség